Uslovi korišćenja

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE USLOVE KORIŠĆENJA PRE KORIŠĆENJA OVOG SAJTA.

Korišćenjem ovog sajta, eksplicitno prihvatate sve Uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim od uslova iz Uslova korišćenja, nemojte koristiti ovaj sajt!

VisMedic ("VM") može revidirati, menjati i ažurirati ove Uslove korišćenja u bilo koje doba. Ukoliko i nakon promene Uslova korišćenja nastavite sa korišćenjem VisMedic sajta (“Sajt”) to će značiti da se slažete sa svim izmenama.

Uslovi korišćenja

Prihvatanje uslova

Ovaj Sajt, koji se nalazi na adresi www.vismedic.com (“Sajt”), je vlasništvo VisMedic Inc., koji ujedno i upravlja istim. Sajt je operativan pod imenom VisMedic (“VM”).

Sajt omogućava korisnicima online pristup savetima o zdravstvenoj zaštiti od strane lekara.  VM NE PRUŽA DIREKTNE MEDICINSKE DIJAGNOZE, TRETMANE LEČENJA ILI RECEPTE BILO KOJE VRSTE. SVE INFORMACIJE NA SAJTU, ILI U VEZI SA BILO KOJOM KOMUNIKACIJOM PODRŽANOM OD STRANE VM, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA VIDEO U REALNOM VREMENU, ILI EMAIL KOMUNIKACIJE IZMEĐU PROFESIONALACA KOJI KORISTE SAJT I KLIJENATA, SU ISKLJUČIVO INFORMATIVNE I NISU NAMENJENE DA STVORE ODNOS LEKAR-PACIJENT U SMISLU ZAKONA. VM NIJE ZAMENA ZA PROFESIONALNU MEDICINSKU DIJAGNOZU ILI TRETMAN LEČENJA. UZDANJE U INFORMACIJE PRUŽENE OD STRANE VM ILI BILO KOG PROFESIONALCA KOJI KORISTI SAJT NA POZIV VM JE ISKLJUČIVO NA VAŠU ODGOVORNOST.

UKOLIKO SMATRATE DA SE NALAZITE U SITUACIJI KOJA ZAHTEVA HITNU ZDRAVSTVENU INTERVENCIJU, OBRATITE SE HITNOJ POMOĆI NA BROJ 194, ILI NEKI DRUGI LOKALNI BROJ ZA HITNE SLUČAJEVE!

Ovaj sajt sadrži tekst, fotografije, grafička rešenja, logotipe, dugmiće, slike, autorska dela, i druge sadržaje (zajednički sa svim informacijama i materijalom o VM, “Sadržaj”). Korišćenje Sajta je dozvoljeno isključivo korisnicima starijim od 18 godina.

IMAJTE NA UMU: Vaš pristup i korišćenje Sajta podležu ovim uslovima korišćenja (“Uslovi korišćenja”), kao i svim primenjivim zakonima i propisima. Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete i ne prihvatate da budete obavezani svim Uslovima korišćenja, nije Vam dozvoljen pristup niti bilo kakva upotreba Sajta ili bilo kojih informacija i Sadržaja koji se nalaze na Sajtu. Vaš pristup i korišćenje Sajta podrazumeva Vaš pristanak i obavezivanje svim Uslovima korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni, dopunjeni i ažurirani od strane VM s vremena na vreme, bez prethodne najave, objavljivanjem na ovim stranicama, a svaka takva izmena obavezivaće Vas ukoliko nastavite sa korišćenjem Sajta nakon što je izmena postavljena. Ukoliko nije drugačije naznačeno, bilo kakav novo dodati Sadržaj na Sajtu, takođe podleže ovim Uslovima korišćenja, i stupiće na snagu trenutkom postavljanja na Sajt. Savetujemo Vam da s vremena na vreme pregledate Sajt i ove Uslove korišćenja kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi Uslova korišćenja, molimo Vas da nas kontaktirate na support@vismedic.rs.

Nezavisnost specijalista i profesionalaca – Specijalisti i profesionalci koji koriste ili su prezentovani na Sajtu su pretplatnici i korisnici licence Sajta i nisu zaposleni VM, niti su nezavisni pružaoci usluga u ime i za račun VM. Svako mišljenje, savet, ili informacija izraženi i pruženi od strane profesionalca ili specijaliste koji koristi, ili je izlistan na Sajtu su isključivo mišljenje, savet ili informacija osobe koja ih daje i ne predstavljaju niti odražavaju mišljenje VM. VM ne preporučuje niti odobrava bilo kakva posebna ispitivanja, testove, lekare, proizvode, procedure, mišljenja, ili druge informacije koje mogu biti postavljene na Sajtu ili od strane pretplatnika i korisnika licence VM.

Uključivanje i postavljanje profesionalaca i specijalista na Sajt ili u bilo koji profesionalni direktorijum koji se nalazi na Sajtu ne podrazumeva preporuku ni odobravanje takvog profesionalca, niti je takva informacija namenjena kao sredstvo za proveru akreditacija, kvalifikacija, ili sposobnosti bilo kog profesionalca koji se nalazi na Sajtu ili u nekom direktorijumu. TAKVE INFORMACIJE SE PRUŽAJU ONAKVE KAKVE JESU I VM PORIČE I ODBACUJE ODGOVORNOST I GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE PODOBNOSTI ZA BILO KOJU SVRHU. VM NEĆE BITI ODGOVORAN VAMA ILI BILO KOM TREĆEM LICU ZA BILO KAKVE DONETE ODLUKE ILI PREDUZETE POSTUPKE BILO KOG LICA (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KOG KORISNIKA) KOJE SE OSLANJAJU NA INFOMACIJE O PROFESIONALCIMA I SPECIJALISTIMA NA SAJTU. Korišćenje Sajta od strane bilo kog entiteta ili pojedinca za proveru akreditacije profesionalaca ili specijalista je zabranjeno.

Sva mišljenja i izjave, izneti od strane nekog specijaliste ili profesionalca, na ovom Sajtu i tokom bilo koje sesije omogućene putem Sajta su isključivo individualna i nezavisna mišljenja i izjave tog specijaliste ili profesionalca i ne predstavljaju niti odražavaju mišljenje VM, njegovih povezanih lica, ili bilo koje druge organizacije ili institucije kojoj specijalista ili profesionalac pripada po bilo kom osnovu ili za koju pruža usluge.

Korisnički nalozi, šifre i bezbednost - – Rigistracijom na Sajt, korisnici Sajta (“Korisnici”) mogu dobiti pristup delovima Sajta koji su zaštićeni šifrom (“Portal”). Kada pristupate Portalu, u potpunosti ste odgovorni za čuvanje u tajnosti vaše šifre i naloga, kao i za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu. Slažete se da (a) bez odlaganja obavestite VM o bilo kakvom neovlašćenom korišćenju Vašeg naloga ili bilo kakvoj povredi sigurnosti za koju saznate, i (b) u potpunosti izađete iz Vašeg naloga na kraju svake online sesije. VM neće biti odgovoran za ma kakav gubitak koji može biti prouzrokovan korišćenjem Vašeg naloga ili šifre od strane trećih lica, bilo sa ili bez Vašeg znanja. Međutim, Vi možete snositi odgovornost za bilo kakave gubitke koje VM ili neko treće lice pretrpi, a koji su prouzrokovani korišćenjem Vaše šifre ili naloga od strane bilo kog trećeg lica. Ne smete koristiti ničiji nalog ni šifru bez izričite dozvole vlasnika predmetnog naloga.

Politika isporuke - Sve naše usluge isporučujemo širom sveta, pod uslovom da Korisnici ispunjavaju naše tehničke uslove. Video konsultacije se isporučuju direktno od strane Profesionalaca navedenih na Sajtu, u zakazanim terminima, po izboru Korisnika. Konsultacije se isporučuju direktno na Sajtu. Izveštaj o obavljenoj konsultaciji se isporučuje u roku od 24h od završetka konsultacije. Izveštaji se isporučuju kako putem Sajta, tako i elektronskom poštom. U slučaju da se Profesionalac ne pojavi u zakazanom terminu, ili zakasni više od 5 minuta, Korisnik je u obavezi da prijavi takav slučaj na support@vismedic.rs. U protivnom, usluge će se smatrati pravilno isporučenim.

Politika Refundiranja i Otkazivanja – Ako Vaš specijalista ili profesionalac zakasni duže od 5 minuta ili otkaže zakazani termin, refundiraćemo Vam novac i imaćete mogućnost da zakažete novi termin konsultacije. U slučaju da želite da otkažete Vaš termin, to možete uraditi najkasnije 48 sati pre zakazanog termina. Budite bez brige, refundiraćemo Vam novac u roku od 10-15 radnih dana. U slučaju kasnijeg otkazivanja ili nepojavljivanja Korisnika, konsultacija će biti naplaćena u potpunosti. Ukoliko kasnite na konsultaciju, lekar je u obavezi da Vas sačeka 15 minuta. Ukoliko se u tom periodu pojavite, možete iskoristiti preostalo vreme. Sve usluge se prodaju onakve kakve jesu. Korisnik snosi svu odgovornost za kupovinu, te povraćaj sredstava nakon konsultacije nije moguć.

Kodeks ponašanja – Od Korisnika se može zahtevati da se ponašaju u skladu sa Korisničkim kodeksom ponašanja, koji će obuhvatati politike i procedure ponašanja Korisnika na Sajtu (“Kodeks ponašanja”). Takav Kodeks ponašanja, kada bude postavljen na Sajt, može biti menjan, dopunjavan i ažuriran s vremena na vreme od strane VM, bez prethodne najave. Aktuelan Kodeks ponašanja će biti objavljen na Sajtu, a sav dodatni materijal i izmene Kodeksa ponašanja će biti na snazi od dana objavljivanja.

Ograničena licenca i pristup Sajtu; Sva prava zadržana – VM Vam ovim Uslovima korišćenja daje ograničenu licencu za pristup i ličnu upotrebu ovog Sajta, ali ne za pohranjivanje (osim “keširanje” stranica Sajta) ili vršenje bilo kakve izmene Sajta ili bilo kog njegovog dela, osim sa izričitom pismenom saglasnošću VM (npr. Pohranjivanje PDF formulara, prijava, itd.). Ova licenca ne obuhvata licencu za preprodaju ili komercijalnu upotrebu Sajta ili Sadržaja; bilo kakvu upotrebu Sajta ili Sadržaja u svrhu stvaranja novih dela koja proističu iz ovog Sajta; ili bilo kakvu upotrebu “data mining”, robota, ili sličnih alata za prikupljanje i izvođenje podataka. Ovaj Sajt, niti bilo koji njegov deo ne sme se reprodukovati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati, posećivati, ili na drugi način iskorišćavati u komercijalne svrhe bez izričite pismene dozvole VM. Ne smete koristiti tehnike slikanja ekrana kako biste uhvatili bilo koji zaštitni znak, logotip, ili bilo koju drugu zaštićenu informaciju (uključujući slike, tekst, izgled internet stranice ili formu) VM, bez izričitog pismenog odobrenja VM. Ne smete koristiti nikakve meta tagove ili bilo koji drugi „prikriveni tekst“ koji uključuje bilo kakvo ime, uslugu, zaštitni znak i sl. na Sajtu bez izričitog pismenog odobrenja njihovih vlasnika. Mi (ili treća lica, vlasnici Sadržaja) zadržavamo sva prava i interese vezane za ovaj Sajt, Sadržaj na njemu i sve funkcionalnosti na Sajtu, uključujući sva prava na intelektualnu svojinu. Mi (ili terća lica, vlasnici Sadržaja) zadržavamo sva prava koja ovim uslovima nisu izričito data. Bilo kakvo nedozvoljeno korišćenje automatski i momentalno povlači sva prava ili licencu datu od strane VM.

Autorska prava – Sem ukoliko nije izričito drugačije naznačeno, sav Sadržaj na Sajtu je zaštićeno autorsko delo VM ili njegovih dobavljača sadržaja, i zaštićen je zakonima Savezne države Delaware, SAD, federalnim zakonima SAD, kao i međunarodnim zakonima koji obrađuju temu autorskog prava. Kompilacija (zbirka, postavka ili sklop) celokupnog Sadržaja, takođe predstavlja ekskluzivnu svojinu VM i zaštićena je zakonima Savezne države Delaware, SAD, federalnim zakonima SAD, kao i međunarodnim zakonima koji obrađuju temu aturoskog prava.

Možete pohraniti informacije sa ovog Sajta i odštampati kopiju za Vašu ličnu upotrebu, samo ukoliko ne vršite nikakve promene i ne uklanjate bilo kakavu oznaku zaštite (npr. zaštitni znak, patent, itd.) koja je sadržana u informaciji. Izuzev ukoliko nije izričito drugačije naznačeno, ne smete vršiti bilo kakve izmene, umnožavati ili distribuirati (za nadoknadu ili ne), emitovati, prikazivati, reprodukovati, iskoristiti, objaviti, licencirati, slikati ekran, pohranjivati, čuvati za buduću upotrebu, praviti izvedena dela, prenositi ili prodavati bilo kakvu informaciju ili Sadržaj koji je došao u Vaš posed putem Sajta, u celosti ili neki njihov deo, uključujući tekst, slike, audio i video zapis, na bilo koji način, bez izričite pismene dozvole VM ili stvarnog vlasnika Sadržaja. Korišćenje Sadržaja, od Vaše ili strane nekog lica koje ste Vi ovlastili je zabranjeno, osmim ukoliko nije izričito, pismeno dozvoljeno od VM. Svaka neovlašćena upotreba teksta ili slika, može povrediti odredbe zakona o autorskom pravu, zakona o zaštitnim znakovima, zakona o privatnosti, i ostalih primenjivih propisa. VM ne garantuje niti tvrdi da Vaše korišćenje Sadržaja ili bilo kog drugog materijala prikazanog na Sajtu ne povređuje prava trećih lica. Vaše korišćenje Sadržaja mimo granica lične upotrebe može zahtevati dozvolu ili licencu vlasnika predmetnih prava nad Sadržajem. VM nije odgovoran za ma kakva potraživanja vlasničkih prava na slikama ili podacima koja mogu biti iskazana protiv Vas. Obavezujete se da branite, obeštetite i zaštitite VM od bilo kojih gubitaka ili potraživanja od strane vlasnika podataka ili slika, ili trećih lica, koja nastanu usled povrede ovih Uslova korišćenja.

Ukoliko smatrate da bilo kakav Sadržaj na ovom Sajtu povređuje Vaša prava na intelektualnu svojinu, molimo Vas da nas o tome odmah obavestite na support@vismedic.rs, sa svim neophodnim pojedinostima kako bismo mogli da razmotrimo Vaš zahtev i odgovorimo na njega. Imajte na umu da Vam možemo tražiti dodatne informacije i zahtevati od Vas dodatne postupke kako bismo izašli u susret Vašem zahtevu.

Robni i uslužni žigovi – Određene robne marke i žigovi na Sajtu su oznake usluga i zaštitni znaci VM, specijalista, profesionalaca, ili drugih korisnika licence VM. Ime domena ovog Sajta, sva zaglavlja stranica, grafička rešenja i ikone, su oznake usluga, žigovi, logotipi i kompanijski identitet VM. Svi ostali žigovi, servisni žigovi, kompanijski identiteti, imena proizvoda, imena i logotipi preduzeća na Sajtu, registrovani ili ne, su vlasništvo njihovih vlasnika. Uz poštovanje svih primenjivih zakona, saglasni ste da ne smete koristiti ni jedan od pomenutih zaštitnih znakova, robnih i uslužnih marki, kompanijskih identiteta ili drugih logotipa koji se nalaze na Sajtu, bez prethodne pismene saglasnosti VM.

Vlasništvo nad informacijama razmenjenim na Sajtu – Sa izuzetkom svih ličnih podataka ili informacija koje pošaljete (koje se tretiraju u skladu sa našom Politikom privatnosti), ili ostalih informacija obuhvaćenim HIPAA, sve informacije koje budete razmenili sa VM putem ovog Sajta, bilo direktnim unosom, slanjem, elektronskom poštom, ili na drugi način, uključujući podatke, pitanja, komentare, ili sugestije, biće tretirane kao nepoverljive i nevlasničke, te će postati vlasništvo VM. Sve takve informacije se mogu koristiti za sve svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukovanje, traženje i osvajanje novih klijenata, otkrivanje, prenos, objavljivanje i emitovanje. VM može koristiti sve ideje, koncepte, znanja i veštine sadržane u komunikacijama koje šaljete putem Sajta ili na bilo koji drugi način, u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na razvoj i plasman proizvoda uz pomoć takvih informacija.

Neophodna veza sa internetom – Vi ste odgovorni da obezbedite i održavate, na sopstveni rizik, po slobodnoj volji i o sopstvenom trošku, sav hardver, softver i telekomunikacione veze neophodne za pristup i korišćenje Sajta. VM zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, promeni nephodne tehničke parametre za pristup Sajtu.

Nedozvoljeno korišćenje – Svako korišćenje i/ili pokušaj korišćenja Sajta za bilo kakvu nezakonitu, neovlašćenu, prevarnu ili zlonamernu svrhu, i/ili u svrhu koja može da ošteti, onemogući, preoptereti ili ugrozi bilo koji server, ili mreže povezane sa bilo kojim serverom, i/ili koje ometa korišćenje i uživanje u Sajtu trećih lica, i/ili za sticanje neovlašćenog pristupa bilo kojim nalozima, kompjuterskim sistemima ili mrežama koji su povezani sa bilo kojim serverom ili sistemima, putem hakovanja, razbijanja šifri, ili na bilo koji drugi način, i/ili u svrhu dobijanja pristupa informacijama koje VM nije namenio da budu dostupne korisnicima, i/ili za pokušaj pribavljanja bilo kakvog materijala ili informacija, bilo kojim putem, a koje nisu s namerom stavljene na raspolaganje od strane VM, i/ili za bilo koju drugu svrhu, izuzev poslovne svrhe za koju je Sajt namenjen, je zabranjeno.

Pored toga, u vezi Vašeg korišćenja Sajta, slažete se da nećete:

a) Pohranjivati ili prenositi bilo kakve poruke, informacije, podatke, tekst, softver, slike, ili drugi sadržaj („Materijal“) koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, protivpravan, klevetnički, vulgaran, nepristojan ili na drugi način sporan, te koji može ugroziti pravo na privatnost trećih lica;

b) Napraviti lažni identitet u svrhu dovođenja u zabludu trećih lica, ili da se nećete predstavljati kao neko drugo lice, fizičko ili pravno, uključujući, ali ne ograničavajući se na predstavnike VM, ili da nećete lažno prikazati Vašu vezu sa bilo kojim licem, fizičkim ili pravnim;

c) Pohranjivati ili prenositi bilo kakav materijal za koji ne posedujete prava za reprodukciju, prikazivanje ili prenos po bilo kom zakonu ili pod ugovornim ili fiducijarnim odnosima (kao što je ugovor o neodavanju poslovne tajne i poverljivih podataka);

d) Pohranjivati fajlove koji sadrže viruse, trojance, crve, tempirane bombe, sistem za automatsko otkazivanje, inficirane fajlove, ili bilo kakav sličan softver ili programe koju mogu ugroziti: rad tuđih računara, imovine ili trećih lica;

e) Izbrisati nikakva autorska obeležja, pravna obaveštenja ili vlasničke oznake koje pohranjujete bilo kojim kanalom;

f) Koristiti Sajt i sve njegove komunikacione kanale, na bilo koji način koji može uticati na raspoloživost resursa Sajta drugim korisnicima (npr. govoriti konstantno povišenim tonom, koristiti samo velika slova u prepiskama, ili konstantno slati ponovljeni tekst – „flooding“);

g) Pohranjivati ili prenositi bilo kakve neželjene reklamne materijale, „junk mail“, „spam“, cirkularna pisma, piramidalne šeme, ili bilo koje druge materijale ili komunikacione poruke koje imaju za cilj osvajanje novih klijenata ili simpatizera, u komercijalne ili bilo koje druge svrhe;

h) Prekršiti ni jedan primenjiv lokalni, državni ili međunarodni zakon;

i) Pohranjivati ili prenositi bilo kakav materijal koji na bilo koji način ugrožava bilo koja patentna prava, prava na žig, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorska prava ili neka druga vlasnička prava trećih lica;

j) Brisati ili revidirati bilo kakav materijal objavljen od strane trećih lica, bilo fizičkih ili pravnih;

k) Manipulisati ili na drugi način prikazivati Sajt koristeći tehnologije frejminga, miroringa, ili sličnih navigacionih tehnologija, ili direktno se povezivati na Sajt, izuzev na glavnu stranicu, www.vismedic.com, u skladu sa ograničenom licencom za pristup Sajtu;

l) Ispitivati, skenirati, testirati ranjivost Sajta ili mera autentifikacije Sajta ili bilo koje povezane mreže ili sistema;

(m) Registrovati, pretplatiti, pokušati da registrujete, pokušati da pretplatite, odjavite, otkažete registraciju ili pretplatu bilo kog trećeg lica za bilo kakve usluge, konkurs, promocije ili nagradne igre, ukoliko Vas to lice nije izričito ovlastilo za takvu radnju;

(n) Na bilo koji način prikupljati informacije o trećim licima, uključujući email adrese;

(o) Koristiti bilo kakve robote, elektronske paukove, ili druge automatizovane ili manuelne alate ili sredstva za pristup Sajtu, ili za kopiranje bilo kakvog sadržaja ili informacija koje se nalaze na Sajtu. VM zadržava pravo da preduzme sve pravne lekove i aktivnosti ako smatra da je to potrebno, kao odgovor na stvarne ili povrede za koje postoji sumnja da su posledica korišćenja prethodno navedenih alata i sredstava, uključujući, ali ne ograničavajući se na suspenziju ili ukidanje korisničkog pristupa i/ili naloga. VM može sarađivati za nadležnim organima i/ili trećim licima u istragama o bilo kakvim sumnivim ili navodnim kriminalnim ili prekršajnim radnjama. Izuzev ukoliko nije izričito ograničeno Politikom privatnosti, VM zadržava pravo da u bilo kom trenutku učini dostupnim ili objavi bilo koje informacije ukoliko to smatra potrebnim kako bi se zadovoljio bio koji zakon, propis, pravni proces ili zahtev Vlade, ili da uredi, odbije da objavi ili ukloni bilo kakve informacije ili materijale, delimično ili u celosti.

Pravo na nadzor - Pod normalnim okolnostima, VM niti aktivno nadzire opštu upotrebu Sajta, niti vrši uredničku kontrolu nad sadržajem bilo kog sajta trećih lica, email komunikacija, grupa za novosti, ili drugog materijala kreiranog na Sajtu ili kome je moguće pristupiti putem Sajta. Međutim, VM zadržava pravo da vrši takav nadzor u bilo kom trenutku, i ukoliko to smatra potrebnim ukloni sve materijale koji po proceni VM mogu biti nezakoniti, izložiti VM bilo kakvom riziku, povređuju odredbe Uslova korišćenja ili nisu konzistentni sa svrhom Sajta.

VM nema uređivačku kontrolu nad sadržajem trećih lica; Bez garancija tačnosti - – U meri u kojoj je bilo kakav Sadržaj na Sajtu pružen od strane trećih lica, pružaoca sadržaja ili drugih Korisnika Sajta, VM nema uređivačku kontrolu nad istim niti odgovornost za takav Sadržaj. Stoga, sva mišljenja, izjave, proizvodi, usluge ili druge informacije objavljene ili pružene od strane trećih lica ili korisnika Sajta na ovom Sajtu su isljučivo mišljenja, izjave, proizvodi ili usluge tih lica. VM ne predstavlja niti podržava ili garantuje za tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, izjave ili druge informacije pružene od strane trećih lica. VM ne garantuje da Vaše korišćenje Sadržaja ili referentnog sadržaja ili informacija pružaoca usluga neće ugroziti prava trećih lica nepovezanih sa VM.

Veze ka sajtovima trećih lica – Ovaj Sajt može sadržati hiperlinkove ka drugim sajtovima u vlasništvu i pod kontrolom trećih lica. Takvi hiperlinkovi su postavljeni isključivo radi lakšeg korišćenja. VM ne upravlja takvim sajtovima i ne može biti odgovorna za sadržaj na njima, niti za tačnost podataka koje pružaju. Takođe, ukoliko to nije izričito naznačeno, VM ne pruža javnu podršku takvim sajtovima. U slučaju kada je na Sajtu postavljen hiperlink na druge sajtove koji nisu u vlasništvu ili pod upravom VM, Vi prihvatate i slažete se da VM nije odgovoran, ni u kakavom slučaju, za sadržaj, proizvode, usluge ili drugi materijal dostupan putem takvih sajtova. VM ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakave informacije, proizvode, reklamne materijale, sadržaj, usluge ili softver dostupan putem takvih sajtova trećih lica, niti za bilo kakve postupke koje možete preduzeti nakon povezivanja sa takvim sajtovima. Svi takvi sajtovi najverovatnije imaju sopstvene uslove korišćenja i politike privatnosti sa kojima bi trebalo da se upoznate. VM nije nipodkakvom obavezom da održava bilo kakve veze (linkove) na Sajtu, i u svako doba može ukloniti bilo koji hiperlink. VM ne može biti odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitke koji su prouzrokovani ili navodno prouzrokovani korišćenjem ili oslanjanjem na sadržaj, proizvode, usluge ili druge materijale dostupne putem takvih sajtova. VM nije odgovorna za poštovanje privatnosti bilo kog sajta trećih lica.

Odricanje odgovornosti – Sadržaj i druge informacije sadržane na Sajtu su pripremljene od strane VM sa ciljem podizanja pogodnosti svojim korisnicima, i ne predstavljaju savet ili preporuku na koje se korisnik može osloniti. VM je koristila razumne napore kako bi prikupila pripremila i pružila kvalitetne informacije i materijale, ali ne garantuje za njihovu tačnost, potpunost, adekvatnost Sadržaja ili drugih informacija sadržanih na Sajtu, niti bilo kog drugog Sajta pod upravom VM. Korisnici koji se uzdaju u Sadržaj ili druge informacije na ovom Sajtu, rade to na sopstvenu odgovornost.

OVAJ SAJT JE DOSTUPAN ONAKAV KAKAV JESTE. VM I KORISNICI LICENCE SAJTA (UKLJUČUJUĆI SPECIJALISTE I PROFESIONALCE KOJI KORISTE SAJT), U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI KOJU DOZVOLJAVA ZAKON, ISKLJUČUJU SVE GARANCIJE I USLOVE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, STATUTORNE ILI DRUGE VRSTE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMEVAJUĆE PRODAJNE GARANCIJE, NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA, GARANCIJE ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENE POTREBE. VM NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE DA JE SADRŽAJ TAČAN, BLAGOVREMEN, BEZ PREKIDA, VIRUSA ILI GREŠAKA, ILI DA ĆE BILO KAKVI EVENTUALNI PROBLEMI BITI ISPRAVLJENI.

Ograničenje odgovornosti

NI U JEDNOM SLUČAJU, NI VM NITI NJENI KORISNICI LICENCE (UKLJUČUJUĆI SPECIJALISTE I PROFESIONALCE KOJI KORISTE SAJT), NITI BILO KOJA TREĆA LICA SPOMENUTA NA SAJTU NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ŠTETE PRIČINJENE IZ NEHATA, POSLEDIČNE ŠTETE, TELESNE POVREDE/NEPRAVEDNE SMRTI, IZGUBLJENE DOBITI, ILI ŠTETE NASTALE GUBITKOM PODATAKA ILI PREKIDIMA POSLOVANJA) KOJA MOŽE PROISTEĆI IZ KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SAJTA, BILO DA JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU, KRIVICI ILI BILO KOM DRUGOM PRAVNOM OSNOVU, I NEZAVISNO OD ČINJENICE DA LI JE VM UPOZORIO NA MOGUĆNOST NASTAJANJA TAKVE ŠTETE. VM, NJENI KORISNICI LICENCE (UKLJUČUJUĆI SPECIJALISTE I PROFESIONALCE KOJI KORISTE SAJT) ILI BILO KOJE TEĆE LICE SPOMENUTO NA SAJTU MOGU BITI ODGOVORNI ISKLJUČIVO ZA REALNE PRIČINJENE ŠTETE KOJE STE PRETRPELI, ČIJI IZNOS NE PRELAZI USD 1,000. VM, I NJENI KORISNICI LICENCE (UKLJUČUJUĆI I SPECIJALISTE I PROFESIONALCE KOJI KORISTE SAJT), ILI BILO KOJE TREĆE LICE SPOMENUTO NA SAJTU, NE MOGU BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE TELESNE POVREDE, UKLJUČUJUĆI I SMRT, IZAZVANE VAŠIM KORIŠĆENJEM ILI ZLOUPOTREBOM SAJTA. BILO KAKVA POTRAŽIVANJA U VEZI VAŠEG KORIŠĆENJA SAJTA MORAJU BITI IZVEDENA PRED SUD U ROKU OD GODINU DANA OD DATUMA NASTANKA TAKVIH OKOLNOSTI. RAZUMETE I SAGLASNI STE DA JE VAŠE KORIŠĆENJE SAJTA USLOVLJENO VAŠIM ODRICANJEM PRAVA NA UČEŠĆE U GRUPNIM TUŽBAMA ZA BILO KAKVE GUBITKE ILI PRETRPLJENU ŠTETU KOJA PROIZILAZI IZ VAŠEG KORIŠĆENJA SAJTA.

ODREĐENI ZAKONI U DRŽAVAMA SAD, NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA IMPLICIRANIH ODGOVORNOSTI ILI ISLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU. UKOLIKO SU OVAKVI ZAKONI PRIMENJIVI U VAŠEM SLUČAJU, NEKA OD GORE NAVEDENIH OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI MOGU BITI NEPRIMENJIVA TE MOŽETE IMATI DODATNA PRAVA.

Obeštećenje – Saglasni ste da ćete braniti i obeštetiti VM, sve njene filijale, izvođače, i sve njihove direktore, činovnike, službenike, predstavnike, vlasnike, partnere, akcionare, agente, prethodnike, naslednike, lica na koja se prenose bilo kakva prava, računovođe i advokate od bilo kakvih tužbi, postupaka, šteta, poravnanja, presuda, povreda, odgovornosti, obaveza, gubitaka, rizika i troškova (uključujući ali neograničavajući se na advokatske tarife i troškove sudskih postupaka) koji se odnose ili koji proizilaze iz Sajta, mogu nastati kao posledica korišćenja Sajta, Vaše prevare ili kršenja bilo kog zakona, namerne greške ili kršenja ovih Uslova korišćenja.

Obaveštenja – Sva obaveštenja ka Vama od strane VM a koja se odnose na Sajt ili ove Uslove korišćenja će biti postavljena na Sajtu ili će Vam biti upućena elektronskom ili običnom poštom.

Elektronske komunikacije – Kad posetite Sajt ili nam pošaljete elektronsku poštu, komunicirate sa nama elektronskim putem. Slažete se da i mi sa Vama možemo komunicirati elektronskim putem. Mi ćemo sa Vama komunicirati ili putem elektronske pošte ili putem obaveštenja postavljenih na Sajtu. Prihvatate i slažete se da svi ugovori, obaveštenja, objave i druga saopštenja koja Vam upućujemo ili pružamo elektronskim putem zadovoljavaju sve zakonske uslove, da takva komunikacija bude u pisanoj formi. Takođe, saglasni ste da sva obaveštenja koja Vam uputimo elektronskim putem budu smatrana dostavljenim i uručenim na dan slanja takvog elektronskog obaveštenja, kao što je objašnjeno u ovim Uslovima korišćenja.

Opšte odredbe

Celokupnost ugovora – Ovi Uslovi korišćenja, Politika privatnosti, i drugi dokumenti koje VM može propisati, usvojiti i postaviti na Sajtu čine celinu ugovora između VM i Vas, u vezi sa Vašim korišćenjem ovog Sajta, uključujući ali ne ograničavajući se na Korisnički portal, i zamenjuju bilo koji prethodni sporazum između VM i Vas koji se odnosi na korišćenje ovog Sajta, uključujući i prethodne verzije ovih Uslova korišćenja.

Merodavno pravo; Ništavost odredbi – Ovi Uslovi korišćenja su regulisani zakonima Savezne države Delaware, SAD i federalnim zakonima SAD, bez obzira na bilo kakve konflikte odredbi. Svi delovi Uslova korišćenja primenjuju se u maksimalnoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom. Obe ugovorne strane (VM i Vi) su saglasne da ukoliko bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nije sprovodljiva odnosno utuživa u originalnom obliku, ista bude zamenjena sa uslovima koji najpribližnije odgovaraju nameri odredbe koja nije sprovodljiva ili utuživa, a koji će zadovoljiti primenjivi zakon. Ništavost dela ovih Uslova korišćenja neće uticati na valjanost i preostalih odredbi. Naslovi odeljaka su postavljeni isključivo radi lakšeg snalaženja te nemaju nikakvu pravnu snagu ili dejstvo.

Priroda odnosa – Niti ovi Uslovi korišćenja, niti Sadržaj, materijali ili karakteristike ovog Sajta ni u kakvom slučaju ne stvaraju bilo kakav odnos partnerstva, zajedničkog ulaganja, odnosa poslodavac-zaposleni, ili odnosa agenture između VM i Vas. Ne možete ni u kakvom slučaju sklopiti bilo kakav ugovor u naše ime i za naš račun, ili nas obavezati na bilo koji drugi način.

Pravni lek – Slažete se da bilo kakvo Vaše kršenje, ili pretnja kršenja Uslova korišćenja predstavlja protivpravnu i nepoštenu poslovnu praksu koja će nam naneti nepopravljivu i nemerljivu štetu. Takođe ste saglasni da novčana naknada sama po sebi neće biti dovoljna za takvu nanetu štetu, te se unapred slažete i potvrđujete da ćete nam pomoći da pribavimo bilo kakvu privremenu meru ili drugi pravni lek koji smatramo neophodnim ili prikladnim radi otklanjanja štete. Ovi pravni lekovi su nam na raspolaganju pored svih drugih pravnih lekova na koje možemo imati pravo po zakonu.

Kako nas kontaktirati – Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi ovih Uslova korišćenja, molimo Vas da nas kontaktirate na support@vismedic.rs. Nastojaćemo da Vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.