Politika privatnosti

Uvod

VisMedic (VM) posvećuje veliku pažnju zaštiti podataka i poštovanju prava privatnosti naših klijenata, posetilaca, lekara i drugih korisnika VM usluga.

Lične informacije: Čuvaćemo ih kao da su naša najbitnija porodična tajna. Niko nema pristup sadržaju koji postavite na VM bez Vaše saglasnosti, ili da Vas o tome unapred nismo obavestili putem Sajta ili elektronske pošte.

Elektronska pošta: Koristićemo Vašu adresu elektronske pošte jedino da Vaše korišćenje sajta učinimo lakšim.

Sigurnost: Nažalost, i mi smo čuli za hakere. Na zajedničku sreću, okupili smo alfa tim koji i danju i noću vodi računa da Vaši podaci ostanu bezbedni, koliko god je to moguće.

Politika Privatnosti sajta

Rukovodstvo i zaposleni VM su maksimalno posvećeni poštovanju prava privatnosti privatnih podataka koje prikupljamo od pojedinaca koji posećuju naš Sajt. Želimo da razumete na koji način i iz kog razloga prikupljamo, upotrebljavamo i objavljujemo lične informacije o Vama na Sajtu. Politika privatnosti ovog Sajta (“Politika privatnosti) pruža Vam informacije koje se tiču naše prakse i procedura koje se odnose na lične podatke koje prikupljamo na Sajtu. Ukoliko imate nekih pitanja ili želite dodatne informacije o ovoj temi, možete nas kontaktirati na support@vismedic.rs. VM može ažurirati aktuelnu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku te Vam savetujemo da proverite ove stranice s vremena na vreme. Politika privatnosti se odnosi isključivo na ovaj Sajt, i ne odnosi se na bilo kakve druge proizvode ili usluge, ili informacije koje se prikupljaju na bilo koji drugi način (putem interneta ili na drugi način) od strane VM.

Upotreba ličnih podataka

Kada zatražite bilo kakve informacije, prijavite se na “mailing” listu za usluge, ili popunite elektronski upitnik, VM može prikupljati Vaše lične podatke. Pod ličnim podacima podrazumevamo informacije koje su jedinstvene za Vas, i mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu elektronske pošte, adresu za poštu, brojeve telefona i druge informacije koje se odnose na kompaniju za koju radite, kao što je broj zaposlenih i industrija. Ukoliko naiđete na stranicu na Sajtu koja od Vas zahteva informacije koje ne želite da podelite sa nama, molimo Vas da ih onda ne unosite i ne nastavite sa korišćenjem te stranice. U slučaju kada su Vaši lični podaci neophodni kako bismo odgovorili na Vaš zahtev, bićete o tome obavešteni. U svakom pojedinačnom slučaju, bićete upoznati sa ličnim podacima koje prikupljamo putem Sajta, jer ćete ih sami pružiti.

Ukoliko nam stavite na raspolaganje Vaše lične podatke, iste ćemo koristiti isključivo u svrhe koje su navedene na stranicama na kojima se takvi podaci prikupljaju. Niukakvom slučaju Vaše lične podatke nećemo prodati, licencirati, prenositi niti obelodaniti izvan VM i njenih filijala, povezanih i partnerskih kompanija izuzev (1) ukoliko nas Vi izričito ovlastite da to učinimo, (2) ukoliko je to neophodno kako bi nam ili Vam pružaoci usluga, partnerska preduzeća ili agenti pružili usluge, (3) ako to nije neophodno kako bismo Vam isporučili naše proizvode ili usluge, ili usluge naših partnera, (4) ukoliko ih ne pružamo entitetima koji u naše ime i za naš račun, ili u ime naših partnera i za njihov račun, obavljaju marketinške aktivnosti, (5) ukoliko to nije neophodno kako bi se obavila prodaja celokupne ili značajnog dela aktive VM, ili uradilo spajanje VM sa nekim drugim entitetom, ili napravila konsolidacija kompanije, razmena vlasničkog kapitala, neka kombinacija takvih transakcija, reorganizacija, ili neka slična transakcija nakon koje VM neće više postojati kao pravno lice, (6) ukoliko nam to zakon ne nalaže ili dozvoljava.

VM ne čuva podatke o Vašim platnim karticama niti ih deli sa trećim licima.

Ukoliko ste resident Kalifornije (SAD), možete nam uputiti zahtev da ne delimo Vaše informacije (bilo da su prikupljene putem interneta ili na drugi način) sa trećim licima, za njihove marketinške aktivnosti. Molimo Vas da nas obavestite o Vašim preferencama, u skladu sa odeljkom “Kako nas kontaktirati” ove Politike privatnosti.

Elektronska pošta

Zaista cenimo Vaše mišljenje u vezi ovog Sajta i usluga koje se nude preko njega, te Vas pozivamo da nas kontaktirate sa pitanjima i komentarima na načine koji su navedeni na Sajtu. Potrudićemo se da Vaše poruke dođu do najkompetentnijih osoba iz naše firme koje na najbolji način mogu odgovoriti na predmetnu temu. Čuvaćemo kopiju Vaše elektronske pošte sve do trenutka kada budemo u prilici da odgovorimo na Vaš dopis. Možemo arhivirati Vaše poruke na neodređeno vreme, ili ih odbaciti, ali Vaša adresa elektronske pošte nikad neće biti korišćena u svrhe koje nisu u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Poverljivost podataka i sigurnosne mere

Pristup Vašim ličnim podacima, koje prikupljamo putem Sajta, ograničen je na naše zaposlene ili druga lica koja moraju biti upoznata sa takvim informacijama kako bi bila u mogućnosti da Vam pruže usluge, ili lica koja se moraju susresti sa takvim informacijama u opisu njihovog svakodnevnog i regularnog poslovanja. Iako ni jedan sajt ne može da garantuje bezbednost, mi preduzimamo određene mere, fizičke, elektronske i proceduralne kako bismo na najbolji mogući način zaštitili Vaše lične podatke prikupljene putem Sajta. Naše baze podataka su zaštićene brojnim fizičkim, tehničkim i proceduralnim merama bezbednosti, te Vaši podaci ni u jednom trenutku nisu dostupni neovlašćenim osobama. Takođe, svi naši zaposleni su upoznati sa njihovom obavezom čuvanja poverljivih podataka, dok VM propisuje standarde etičkog poslovanja i politike čuvanja poslovne tajne i poverljivih informacija.

Budite sigurni da poštujemo sve naše klijente i njihovo pravo na privatnost.

VisMedic se pridržava HIPAA bezbednosnih standarda i HITECH zahteva za razvoj, dokumentovanje, implementaciju, održavanje i korišćenje administrativnih, tehničkih i fizičkih mera bezbednosti kako bi se sačuvao integritet, dostupnost i poverljivost Zaštićenih Zdravstvenih Informacija, kreiranih ili primljenih od “pokrivenih entiteta”, kao što je to definisano HIPAA.

Korišćenje kolačića (cookies) ili drugih alata za prikupljanje podataka

Kolačić je deo informacije koju internet server može da postavi na Vaš kompjuter prilikom Vaše posete internet sajtovima. Kolačići se obično koriste na sajtovima kako bi se unapredilo i olakšalo korisničko iskustvo, i nisu poznati po tome da prenose kompjuterske viruse ili da na drugi način mogu naškoditi Vašem računaru. Mnogi kolačići imaju vek trajanja jedne sesije ili posete sajtu. Drugi mogu imati datum isticanja, ili mogu ostati na Vašem kompjuteru dok ih sami ne izbrišete.

Kolačiće možemo koristiti u različite svrhe: da bismo održali kontinuitet korisničke sesije, za prikupljanje podataka o korišćenju Sajta u svrhe poslovnog istraživanja, analize, planiranja, i druge svrhe, za čuvanje podešavanja za određene vrste informacija i marketinških ponuda, ili za skladištenje korisničkog imena ili enkriptovanog identifikacionog broja kako ne biste morali da ove informacije pružate pri svakoj poseti našem Sajtu.

Naši kolačići će pratiti isključivo Vašu aktivnost na našem Sajtu, bez ostalih aktivnosti na internetu. Kolačići koje koristimo ne prikupljaju podatke koji Vas mogu lično identifikovati.

Sami možete odlučiti da li i na koji način će Vaš kompjuter prihvatati kolačiće, podešavanjem parametara u Vašem programu za pretraživanje (“browser-u). Međutim, ukoliko odlučite da ne prihvatate kolačiće, može se desiti da nećete moći da koristite neke naše proizvode i usluge ili delove Sajta.

U određenim prilikama, možemo koristiti druge kompanije za pravljenje i postavljanje kolačića na naš Sajt, kao i prikupljanje informacija u naše ime i za naš račun. Takođe, u nekim slučajevima možemo koristiti i druge kompanije za održavanje i upravljanje serverima koje koristimo za naš Sajt. Sve prikupljene informacije korišćenjem kolačića koristimo isključivo u svrhe i na način opisan u ovoj Politici privatnosti.

Pored informacija koje prikupljamo putem kolačića, prikupljamo informacije i koje nam pružate putem interneta, kao na primer: kada se prijavite za vesti o određenim proizvodima ili uslugama, ili pri kupovini istih, ili kada na neki drugi način komunicirate sa nama. U nekim slučajevima, zadržavamo i čuvamo informacije prikupljene kako putem kolačića, tako i na druge načine, kao na primer: da bismo sproveli transakciju koju ste tražili, ili da bismo čuvali istoriju Vaših transakcija. U drugim slučajevima, prikupljene informacije čuvamo samo ukoliko nam to zatražite radi narednih korisničkih sesija.

Određene stranice našeg Sajta sadrže “web beacon-e” (takođe poznate kao internet tagovi, piksel tagovi, i transparentni GIF fajlovi). Ovi “web beacon-i” omogućavaju trećim stranama da prikupe podatke kao što su IP adresa kompjutera koji je pohranio stranicu na kojoj je “web beacon” postavljen, URL stranice na kojoj je “web beacon” postavljen, vreme kada je stranica pregledana, tip pretraživačkog programa (browser-a) koji je korišćen prilikom posete stranici, i informacije u kolačićima koji su postavljeni od strane trećih lica.

IP (internet protokol) adresa je jedinstveni identifikacioni broj koji određeni elektronski uređaji koriste za međusobnu identifikaciju i komunikaciju na internetu. Prilikom Vaše posete Sajtu, mi možemo videti IP adresu (koja može uključivati Vaš grad, adresu domena i podatke o internet provajderu) uređaja preko koga ste povezani na internet. Ove informacije koristimo kako bismo odredili lokaciju uređaja te vodili statistiku o posetiocima Sajta. Takođe, ove informacije možemo koristiti i radi unapređenja funkcionalnosti Sajta i korisničkog iskustva.