FAQ

ZA LEKARE

 1. Kako virtualne konsultacije mogu da zamene konsultacije sa pacijentima uživo?

  Istraživanja Američke Zdravstvene Asocijacije otkrivaju da je i do 70% poseta lekaru informativnog karaktera i ne zahtevaju fizičko prisustvo pacijenta, već samo razmenu informacija i medicinske dokumentacije, što se može obaviti i u online konsultacijama, putem naše platforme.


 2. Ko će biti moji pacijenti?

  Osnovna ciljna grupa su pacijenti iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije, kao i njihova dijaspora, ali je servis dostupan svim pacijentima širom sveta.


 3. Da li mogu da izdajem recepte i upute?

  Ne. Sva komunikacija sa pacijentima mora biti u obliku zdravstvene preporuke, odnosno mišljenja, na osnovu priložene medicinske dokumentacije i informacija koje pacijent pruži pre i tokom video konsultacije.


 4. Koliko će mi biti zarada?

  Deo prihoda od konsultacije namenjen lekarima iznosi 50%, bruto, od cene konsultacije. Ostatak prihoda namenjen je VisMedic-u i uključuje sve troškove poslovanja. Cene konsultacija formiraju se na osnovu cenovnika partnerske zdravstvene ustanove preko koje doktor obavlja rad na platformi. Prilikom prijave za rad na VisMedic platformi, lekari imaju mogućnost da sugerišu NETO iznos željene naknade za konsultaciju prema Partnerskoj Zdravstvenoj Instituciji (PZI), koji PZI može, ali ne mora uvažiti. Uobičajen iznos naknade po konsultaciji je 70% od cene pregleda u PZI. Zarade lekara se isplaćuju mesečno.


 5. Da li je zarada doktora oporezovana?

  Zarade lekara se isplaćuju od strane partnerske zdravstvene ustanove preko koje je lekar registrovan na VisMedic platformi. Prilikom isplate, zdravstvene ustanove regulišu sve zakonske obaveze u smislu poreza i doprinosa, dok su lekari sami odgovorni za prijavljivanje ličnih prihoda na kraju svake fiskalne godine.


 6. Koje je moje radno vreme?

  Jedna od najvećih prednosti VisMedic platforme je to što sami možete da kreirate svoje radno vreme. Međutim, trebalo bi da imate u vidu, eventualne razlike u vremenskim zonama između Vas i pacijenata.


 7. Da li postoji maksimalan broj konsultacija koje mogu da obavim?

  Broj konsultacija ograničen je samo zakonskim okvirom. Lekarima u Srbiji je dozvoljen dopunski rad do 30% regularnog radnog vremena.


 8. Koje su potrebne kvalifikacije za rad preko VisMedic platforme?

  Svi lekari moraju imati zdravstvenu lincencu i biti zaposleni u akreditovanoj zdravstvenoj instituciji. Pored toga, potreban Vam je i ugovor sa jednom od naših partnerskih zdravstvenih ustanova. Naša komisija pregleda prijavu svakog lekara.


 9. Da li VisMedic prihvata polise zdravstvenog osiguranja?

  Ne. U ovom trenutku nismo u mogućnosti da prihvatimo polise zdravstvenog osiguranja i pacijenti moraju sami snositi troškove konsultacija. Naš tim, međutim, uveliko pregovara kako sa državnim, tako i privatnim osiguravajućim društvima.


 10. Koja oprema mi je neophodna?

  Sve što Vam je potrebno je računar, tablet ili pametni telefon sa internet pristupom, mikrofonom, zvučnicima i kamerom. Korišćenje slušalica je poželjno, kako bi se izbegli eho i efekti mikrofonije. Takođe Vam je potrebna, ažurirana verzija Google Chrome ili Mozilla Firefox Internet pretraživača. iOS verzije ovih pretraživača (za iPhone i iPad) nisu podržane. Ukoliko imate moderan uređaj koji u sebi već sadrži kameru, mikrofon i zvučnike, i pristup internetu, spremni ste za konsultaciju.


 11. Da li sam u obavezi da napravim pismeni izveštaj nakon konsultacije?

  Da. U obavezi ste da u roku od 24h nakon konsultacije napravite pismeni izveštaj koji će biti sačuvan u zdravstvenom kartonu pacijenta. Ukoliko to ne učinite, nećete ostvariti pravo na naknadu za obavljenu konsultaciju.


 12. Do kada najkasnije pacijent može da rezerviše termin konsultacije?

  Pacijent može da rezerviše termin konsultacije najkasnije 12 sati pred početak termina.


 13. Do kada pacijent najkasnije može da otkaže konsultaciju?

  Termin konsultacije pacijent može da otkaže najkasnije 48 sati pre početka rezervisanog termina.


 14. Šta se dešava u slučaju da moram da otkažem konsultaciju?

  Ako iz nekog razloga morate da otkažete konsultaciju, na Vama je da to naznačite na stranici Zakazane konsultacije. Konsultaciju možete otkazati najkasnije 24 sata pre početka rezervisanog termina. Ukoliko to ne učinite, VisMedic Vam može obračunati penale i uskratiti dalji rad na platformi. Zbog specifičnosti poziva lekara i mogućnosti pojavljivanja hitnih slučajeva, VisMedic ima razumevanja u ovakvim situacijama, ali se iste ne smeju često ponavljati.

ZA PACIJENTE

 1. Kako virtualne konsultacije mogu da zamene konsultacije sa lekarima uživo?

  Najnovija istraživanja Američke Zdravstvene Asocijacije otkrivaju da je i do 70% poseta lekaru informativnog karaktera i ne zahtevaju fizičko prisustvo pacijenta, već samo razmenu informacija, što se može obaviti i u online video konsultacijama.


 2. Da li su moji lični podaci i podaci iz mog zdravstvenog kartona bezbedni?

  Podaci iz Vašeg zdravstvenog kartona čuvaju se u enkriptovanoj formi, na bezbednoj lokaciji, pod adekvatnim merama fizičkog i tehničkog obezbeđenja. Ovakav režim štiti podatke od neovlašćenog pristupa, uništenja i oštećenja. Transfer podataka zaštićen je SSL vezom, a Vašim podacima se može pristupiti isključivo uz Vašu dozvolu. Naša platforma je razvijena u skladu sa najrigoroznijim standardima i zakonima o zaštiti podataka pacijenata SAD, kao i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.


 3. Koja oprema mi je neophodna?

  Sve što Vam je potrebno je računar, tablet ili pametni telefon sa internet pristupom, mikrofonom, zvučnicima i kamerom. Korišćenje slušalica je poželjno, kako bi se izbegli eho i efekti mikrofonije. Takođe Vam je potrebna, ažurirana verzija Google Chrome ili Mozilla Firefox Internet pretraživača. iOS verzije ovih pretraživača (za iPhone i iPad) nisu podržane. Ukoliko imate moderan uređaj koji u sebi već sadrži kameru, mikrofon i zvučnike, i pristup internetu, spremni ste za konsultaciju.


 4. Kako da budem siguran u stručnost lekara?

  Pacijentima su dostupni vrhunski stručnjaci iz renomiranih zdravstvenih institucija, iz svih oblasti medicine. Svi naši lekari prolaze kroz rigorozan proces provere i preporučeni su, kako od samih zdravstvenih institucija, tako i od svojih kolega.


 5. Koja je cena konsultacije?

  Cena konsultacije zavisi od oblasti specijalizacije lekara, kao i zdravstvene institucije kojoj lekar pripada. Tarife su naznačene u profilu svakog lekara.


 6. Da li je bezbedno korišćenje platnih kartica na ovom sajtu?

  Svi podaci i transakcije razmenjuju se i obavljaju preko bezbedne veze. SSL sertifikati koje koristimo na našim serverima, obezbeđuju najviši nivo šifrovanja podataka između Vas i pružaoca usluga sigurnog plaćanja. Ni jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. VisMedic koristi usluge najvećeg i najboljeg pružaoca usluga sigurnog plaćanja na svetu.


 7. Da li su troškovi VisMedic online konsultacija pokriveni zdravstvenim osiguranjem?

  Za sada, VisMedic ima partnerske odnose sa Generali i VIG osiguranjima što omogućava posebne pogodnosti njihovim klijentima. Pored toga, većina svetskih osiguravajućih društava priznaju i refundiraju troškove telemedicinskih konsultacija. Stoga, najbolje je da se direktno raspitate kod Vašeg pružaoca usluga zdravstvenog osiguranja o detaljima pokrića Vaše polise i mogućnostima refundacije troškova. Nažalost, u zemljama regiona, državno zdravstveno osiguranje još uvek ne pokriva ovakve troškove. Naš tim vredno radi kako bismo uskoro mogli da Vam pružimo i ovakvu pogodnost.


 8. Koliko traje termin konsultacije?

  Uobičajeni termin konsultacije traje 20 minuta. U ovo vreme uključeno je i rezervnih 5 minuta, kako bi strane imale dovoljno vremena da uspostave vezu, provere tehničke uslove i za druge nepredviđene situacije, kao što je prekid veze. Uobičajeno vreme za ove radnje u proseku je manje od jednog minuta. Termin konsultacije mentalnog zdravlja traje 60 minuta.


 9. Da li mogu da otkažem ili pomerim termin konsultacije?

  Konsultaciju možete otkazati najkasnije 48 sati pre zakazanog termina i ponovo zakazati novu. U slučaju kasnijeg otkazivanja ili nepojavljivanja, konsultacija će biti naplaćena u potpunosti.


 10. Šta u slučaju da se lekar ne pojavi?

  Ukoliko dođe do ovakve situacije, svi troškovi će biti refundirani i imaćete mogućnost da zakažete novi termin. Molimo Vas da imate razumevanja prema pozivu lekara koji nekad podrazumeva i hitne slučajeve.


 11. Šta ukoliko zakasnim ili propustim konsultaciju?

  Ukoliko se ne pojavite, novac Vam ne može biti vraćen. Lekar je u obavezi da Vas sačeka 15 minuta. Ukoliko se u tom periodu pojavite, možete iskoristiti preostalo vreme.


 12. Da li ću dobiti pismeni izveštaj o konsultaciji?

  Da. U roku od 24 časa, nakon svake konsultacije, naši lekari su dužni da napišu pismeni izveštaj i zaključke koji će biti sačuvani u Vašem zdravstvenom kartonu.